PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0992515
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP99203152.6
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
24.9.1999
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
13.10.2004
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
31.1.2005
Tila:
Legal Status:
FI/EP-patentti rauennut lopullisesti - Final lapsed
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
12 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
29.9.2010
IPC-luokat:
IPC Class:
C08F 4/02, 10/00
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Innovene Manufacturing Belgium NV
Asiamies:
Patent agent:
Kolster Oy Ab
Nimitys
Title :     
Katalyytti olefiinien polymerointia varten, menetelmä sen valmistamiseksi
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet