PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0989993
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
IB1998000874
Hakemusnumero:
Application Number:
EP98921681.7
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
5.6.1998
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
5.3.2008
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
13.6.2008
Tila:
Legal Status:
FI/EP-patentti rauennut lopullisesti - Final lapsed
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
11 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
29.5.2008
IPC-luokat:
IPC Class:
C07K   5/02          
A61K  38/06          
C07D 401/06          
C07D 471/04          
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Pfizer Products Inc.
Asiamies:
Patent agent:
Papula Oy
Nimitys
Title :     
Substituoidun dipeptidin tartraattisuola kasvuhormonin erityksen aikaansaajana
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet