PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0974356
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP98401781.4
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
15.7.1998
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
24.9.2003
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
15.10.2003
Tila:
Legal Status:
Kumottu väitteen johdosta – Revoked
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
9 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
19.6.2006
IPC-luokat:
IPC Class:
A61K 31/64, 31/155 // (A61K 31/64, 31:155) (A61K 31/64, A61P 5:50)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Merck Sante
Asiamies:
Patent agent:
Kolster Oy Ab
Nimitys
Title :     
Glibenklamidin ja metformiinin yhdistelmää sisältävät tabletit
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet