PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0918791
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
EP1997004342
Hakemusnumero:
Application Number:
EP97937562.3
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
11.8.1997
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
18.1.2012
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
15.5.2012
Tila:
Legal Status:
Lakannut - Expired
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
20 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
9.8.2016
IPC-luokat:
IPC Class:
C07J  53/00           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Asiamies:
Patent agent:
Papula Oy
Nimitys
Title :     
MENETELMÄ DROSPIRENONIN VALMISTAMISEKSI JA SEN VÄLITUOTTEET
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document