PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0956246
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
US1997002130
Hakemusnumero:
Application Number:
EP97906550.5
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
10.2.1997
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
5.12.2001
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
15.3.2002
Tila:
Legal Status:
FI/EP-patentti rauennut lopullisesti - Final lapsed
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
6 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
25.6.2002
IPC-luokat:
IPC Class:
B65D 83/00 ; B67D 5/02, 5/54
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
C.H.& I. Technologies, Inc.
Clark, James E.
Asiamies:
Patent agent:
Kolster Oy Ab
Nimitys
Title :     
Kaksitoiminen venttiili
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet