PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0835630
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP97308062.5
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
10.10.1997
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
8.1.2003
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
30.4.2003
Tila:
Legal Status:
FI/EP-patentti rauennut lopullisesti - Final lapsed
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
13 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
15.10.2009
IPC-luokat:
IPC Class:
A47K 10/38
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION
Asiamies:
Patent agent:
Berggren Oy Ab
Nimitys
Title :     
Laitteisto wc-paperin jakamiseksi rullilta
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet