PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0802680
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP97201016.9
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
7.4.1997
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
14.2.2007
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
10 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
H04N   7/26          
H04N   7/36          
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Philips Intellectual Property & Standards GmbH
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Verfahren zur Bildsegmentierung
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet