PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0840927
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
US1996011205
Hakemusnumero:
Application Number:
EP96922640.6
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
2.7.1996
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
10.5.2000
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
4 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
G11B 27/00
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
SONY ELECTRONICS, INC.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
COMPACT DISC CHANGER UTILIZING DISC DATABASE
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet