PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0830201
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
GB1996001322
Hakemusnumero:
Application Number:
EP96916227.0
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
5.6.1996
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
19.1.2000
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
31.7.2006
Tila:
Legal Status:
FI/EP-patentti rauennut lopullisesti - Final lapsed
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
13 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
15.5.2008
IPC-luokat:
IPC Class:
B01D  53/94          
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY
Asiamies:
Patent agent:
Kolster Oy Ab
Nimitys
Title :     
Dieselmoottorin pakokaasujen puhdistusjärjestelmä
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet