PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0813379
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
NO1996000049
Hakemusnumero:
Application Number:
EP96906960.8
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
1.3.1996
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
19.1.2000
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
30.4.2003
Tila:
Legal Status:
Lakannut - Expired
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
20 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
11.3.2015
IPC-luokat:
IPC Class:
A47C 21/06
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Wonderland AS
Asiamies:
Patent agent:
Kolster Oy Ab
Nimitys
Title :     
Runkopatja, jossa on irroitettava patjanpäällinen ja käännettävä patja
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet