PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP0773074
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP96117373.9
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
30.10.1996
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
26.1.2000
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
15.3.2000
Tila:
Legal Status:
FI/EP-patentti rauennut lopullisesti - Final lapsed
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
11 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
12.10.2006
IPC-luokat:
IPC Class:
B21C 49/00
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
SMS Demag AG
Asiamies:
Patent agent:
Berggren Oy Ab
Nimitys
Title :     
Vaakasuora nauhasyötin
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet