PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP3466633
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP18195755.6
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
20.9.2018
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
13.11.2019
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
Patentti myönnetty EPO:ssa - Patent granted
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
0 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
B29C  35/04           (2006.01)
F27B  17/00           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
The Boeing Company
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
HIGH-PERFORMANCE WORKPIECE HEATING SYSTEM AND METHOD
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet