PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP3351324
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
JP2016076777
Hakemusnumero:
Application Number:
EP16846413.9
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
12.9.2016
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
6.11.2019
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
Patentti myönnetty EPO:ssa - Patent granted
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
4 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
B22F   1/00           (2006.01)
B22F   9/24           (2006.01)
C22C   1/04           (2006.01)
C22C   5/00           (2006.01)
C22C   5/02           (2006.01)
C22C   5/04           (2006.01)
H01B   1/02           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
PRECIOUS METAL POWDER PRODUCTION METHOD
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet