PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP3135343
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP16001809.9
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
17.8.2016
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
31.7.2019
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
Patentti myönnetty EPO:ssa - Patent granted
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
3 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
A62C  27/00           (2006.01)
A62C  33/02           (2006.01)
E03B   3/04           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Walter, Bruno
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
FAHRZEUG MIT SCHLAUCHWICKELVORRICHTUNG
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet