PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP3166541
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
US2015037608
Hakemusnumero:
Application Number:
EP15736126.2
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
25.6.2015
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
25.4.2018
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
3 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
A61F   2/38           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Zimmer, Inc.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
INTERCONDYLAR COMPONENT FOR USE IN KNEE ARTHROPLASTY
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet