PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP3034693
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP15165119.7
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
24.4.2015
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
8.8.2018
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
31.10.2018
Tila:
Legal Status:
T3 EP-patentti voimaansaatettu Suomessa - Validated in Finland
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
5 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
17.4.2019
IPC-luokat:
IPC Class:
D21H  17/67           (2006.01)
B65D  81/34           (2006.01)
D21H  17/68           (2006.01)
D21H  19/36           (2006.01)
D21H  19/38           (2006.01)
D21H  19/52           (2006.01)
D21H  19/54           (2006.01)
D21H  21/16           (2006.01)
D21H  21/52           (2006.01)
D21H  27/10           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Univerzita palackeho V Olomouci
Asiamies:
Patent agent:
Moosedog Oy
Nimitys
Title :     
PAPERIPOHJAINEN TASOMAINEN KOMPOSIITTIMATERIAALI
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document