PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2966992
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
EP2014055338
Hakemusnumero:
Application Number:
EP14712250.1
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
17.3.2014
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
6.6.2018
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
5 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
A01H   5/10           (2018.01)
A01H   5/12           (2018.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
HIGH TEMPERATURE GERMINATING LETTUCE SEEDS
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet