PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2948891
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
EP2014050480
Hakemusnumero:
Application Number:
EP14701683.6
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
13.1.2014
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
18.5.2016
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
3 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
G06F  21/32           (2013.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
IDnow GmbH
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
BENUTZER-IDENTIFIKATION
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet