PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2816744
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP14172540.8
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
16.6.2014
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
29.8.2018
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
5 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
H04B  10/2569         (2013.01)
H04B  10/61           (2013.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
ZTE (USA) Inc.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Method and apparatus for digital polarization scrambling in coherent optical communication systems employing both transmit and receive digital signal processing
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet