PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2789606
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP14168373.0
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
9.5.2008
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
15.11.2017
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
10 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
C07D 401/04           (2006.01)
C07D 405/14           (2006.01)
A61K  31/444          (2006.01)
A61P  11/00           (2006.01)
A61P  37/00           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Modulators of CFTR
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet