PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2793516
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP14166303.9
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
10.10.2008
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
12.12.2018
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
11 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
H04W  56/00           (2009.01)
H04J  11/00           (2006.01)
H04J  13/12           (2011.01)
H04J  13/18           (2011.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Huawei Technologies Co., Ltd.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Encoding method and apparatus for frame synchronization signal
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet