PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2808712
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP14166032.4
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
25.4.2014
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
12.7.2017
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
4 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
G02B   6/00           (2006.01)
F21V   8/00           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
DENSO CORPORATION
Honda Motor Co., Ltd.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Display apparatus
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet