PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2818533
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
JP2013058578
Hakemusnumero:
Application Number:
EP13874861.1
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
25.3.2013
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
17.5.2017
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
5 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
C09K  19/02           (2006.01)
C09K  19/20           (2006.01)
C09K  19/30           (2006.01)
C09K  19/12           (2006.01)
C09K  19/44           (2006.01)
C09K  19/34           (2006.01)
C09K  19/04           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
DIC Corporation
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
LIQUID CRYSTAL COMPOSITION AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT EMPLOYING SAME
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet