PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2858846
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
NL2013050414
Hakemusnumero:
Application Number:
EP13733080.9
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
11.6.2013
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
27.3.2019
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
6 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
B60K  11/08           (2006.01)
H02K   7/116          (2006.01)
F24F  13/14           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
ADJUSTMENT DEVICE AND METHOD FOR ADJUSTING SHUTOFF ELEMENTS
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet