PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2828137
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
IT2013000084
Hakemusnumero:
Application Number:
EP13729478.1
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
21.3.2013
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
30.12.2015
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
3 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
B61L   3/12           (2006.01)
E01B  29/32           (2006.01)
B61L  27/00           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
ECM S.p.A.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
MOUNTING DEVICE FOR MOUNTING A PAIR OF BALISES TO A RAILWAY TRACK AND SYSTEM COMPRISING SAID DEVICE
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet