PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2858837
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
US2013031827
Hakemusnumero:
Application Number:
EP13714116.4
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
15.3.2013
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
23.1.2019
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
6 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
B60G   7/00           (2006.01)
B60G   7/02           (2006.01)
F16C  11/06           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Federal-Mogul Products US LLC
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
ASSEMBLY OF A BALL JOINT AND A TRIANGULAR SUSPENSION ARM
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet