PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2812864
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
EP2013052594
Hakemusnumero:
Application Number:
EP13703104.3
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
8.2.2013
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
12.10.2016
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
31.1.2017
Tila:
Legal Status:
T3 EP-patentti voimaansaatettu Suomessa - Validated in Finland
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
7 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
23.1.2019
IPC-luokat:
IPC Class:
G06Q  20/28           (2012.01)
G06Q  20/36           (2012.01)
G06Q  20/34           (2012.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
THALES
Asiamies:
Patent agent:
Kolster Oy Ab
Nimitys
Title :     
Maksujärjestelmä, tämän järjestelmän maksupääte ja tähän liittyvä maksumenetelmä
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document