PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2757466
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP13151712.0
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
17.1.2013
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
30.5.2018
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
6 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
G06F   9/44           (2018.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Generative Software GmbH
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Computerimplementiertes Verfahren zum Generieren von Computerprogrammcode
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet