PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2818821
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP13003276.6
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
27.6.2013
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
3.2.2016
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
13.5.2016
Tila:
Legal Status:
T3 EP-patentti voimaansaatettu Suomessa - Validated in Finland
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
7 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
10.6.2019
IPC-luokat:
IPC Class:
F28F   9/02           (2006.01)
F25J   5/00           (2006.01)
F28D   7/02           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Linde Aktiengesellschaft
Asiamies:
Patent agent:
Papula Oy
Nimitys
Title :     
KÄÄMITETTY LÄMMÖNSIIRRIN, JOSSA ON SISUSPUTKEN SYÖTTÖ
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document