PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2799311
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
JP2012079347
Hakemusnumero:
Application Number:
EP12861841.0
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
13.11.2012
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
27.7.2016
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
4 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
B62D  25/04           (2006.01)
B62D  25/06           (2006.01)
B62D  27/02           (2006.01)
B60R  13/06           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Honda Motor Co., Ltd.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
STRUCTURE FOR SIDE PORTION OF VEHICLE BODY
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet