PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2794725
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
US2012070895
Hakemusnumero:
Application Number:
EP12815932.4
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
20.12.2012
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
11.7.2018
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
6 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
C08G  77/442          (2006.01)
C08F 283/12           (2006.01)
C08F 290/06           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
SILICONE HYDROGELS COMPRISING N-VINYL AMIDES AND HYDROXYALKYL (METH)ACRYLATES OR (METH)ACRYLAMIDES
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet