PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2795737
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
EP2012074984
Hakemusnumero:
Application Number:
EP12799559.5
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
10.12.2012
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
22.3.2017
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
5 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
H01R  13/52           (2006.01)
H01R  13/629          (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Delphi International Operations Luxembourg S.à r.l.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
CONNECTOR ASSEMBLY WITH SEAL PROTECTION CAP
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet