PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2758965
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
DE2012000957
Hakemusnumero:
Application Number:
EP12787633.2
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
21.9.2012
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
5.7.2017
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
13.10.2017
Tila:
Legal Status:
T3 EP-patentti voimaansaatettu Suomessa - Validated in Finland
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
7 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
18.9.2018
IPC-luokat:
IPC Class:
G21C   1/02           (2006.01)
G21C   1/22           (2006.01)
G21C   3/44           (2006.01)
G21C   3/54           (2006.01)
G21C  15/02           (2006.01)
G21C  15/28           (2006.01)
G21C  19/307          (2006.01)
G21D   5/08           (2006.01)
G21C   1/32           (2006.01)
G21C  15/24           (2006.01)
G21C  15/247          (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Huke, Armin
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Kaksifluidinen reaktori
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document