PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2765879
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
NL2012050713
Hakemusnumero:
Application Number:
EP12784084.1
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
11.10.2012
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
24.2.2016
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
4 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
A42B   3/22           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Pinlock Patent B.V.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
VISOR AND METHOD OF MANUFACTURE
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet