PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2739826
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
BG2012000018
Hakemusnumero:
Application Number:
EP12759623.7
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
30.7.2012
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
12.4.2017
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
5 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
F01B   9/06           (2006.01)
F01B   3/04           (2006.01)
F02B  75/26           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Bahnev, Boyan Kirilov
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
CAM ENGINE
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet