PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2581452
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP12180804.2
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
13.6.2005
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
1.4.2015
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
10 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
C12Q   1/68           (2006.01)
G01N  33/543          (2006.01)
G01N  21/55           (2014.01)
B82Y  15/00           (2011.01)
G02B   5/00           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Gen-Probe Incorporated
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Method for determining biophysical properties
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet