PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2784450
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
JP2011077038
Hakemusnumero:
Application Number:
EP11876250.9
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
24.11.2011
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
5.7.2017
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
6 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
G01D   5/14           (2006.01)
B62D   5/04           (2006.01)
G01B   7/31           (2006.01)
G01D   3/02           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
ROTATIONAL-ANGLE DETECTION DEVICE AND ELECTRIC POWER-STEERING DEVICE PROVIDED WITH ROTATIONAL-ANGLE DETECTION DEVICE
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet