PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2652874
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
US2011064980
Hakemusnumero:
Application Number:
EP11813844.5
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
14.12.2011
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
14.8.2019
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
8 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
H03K  19/0185         (2006.01)
H03K  19/003          (2006.01)
H04L  25/02           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Qualcomm Incorporated
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
PRE-EMPHASIS TECHNIQUE FOR ON-CHIP VOLTAGE-DRIVEN SINGLE-ENDED-TERMINATION DRIVERS
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet