PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2382422
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
GB2010050013
Hakemusnumero:
Application Number:
EP10701038.1
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
6.1.2010
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
23.4.2014
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
5 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
F24B   7/02           (2006.01)
F24D  11/00           (2006.01)
F24H   6/00           (2006.01)
F24B   1/187          (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Kinxerg Limited
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
STOVE COMPRISING AN APPARATUS FOR CAPTURING HEAT
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet