PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2274679
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
IB2009000393
Hakemusnumero:
Application Number:
EP09730817.5
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
2.3.2009
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
21.8.2013
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
31.10.2013
Tila:
Legal Status:
T3 EP-patentti voimaansaatettu Suomessa - Validated in Finland
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
11 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
27.3.2019
IPC-luokat:
IPC Class:
G06F  13/42           (2006.01)
G06F  13/40           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Thinklogical, LLC
Remlin, Mark
Engler, Michael
Asiamies:
Patent agent:
Kolster Oy Ab
Nimitys
Title :     
Moninopeuslähetysjärjestelmä rinnakkaissyötetylle datalle
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document