PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2259803
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
DK2009050048
Hakemusnumero:
Application Number:
EP09716636.7
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
27.2.2009
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
5.9.2012
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
4 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
A61L  15/32           (2006.01)
A61L  15/42           (2006.01)
A61L  15/44           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Ferrosan Medical Devices A/S
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
DEVICE FOR PROMOTION OF HEMOSTASIS AND/OR WOUND HEALING
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet