PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2306319
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP09170180.5
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
14.9.2009
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
6.6.2012
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
3 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
G06F  11/14           (2006.01)
G06F  11/20           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Software AG
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Database server, replication server and method for replicating data of a database server by at least one replication server
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet