PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2269788
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
CN2008001596
Hakemusnumero:
Application Number:
EP08800590.5
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
9.9.2008
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
8.10.2014
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
7 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
B27N   3/04           (2006.01)
B27N   1/00           (2006.01)
B27N   3/08           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Hangzhou DASSO Bamboo Technology Co., Ltd.
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
A RECOMBINED BAMBOO SECTION MATERIAL AND ITS MANUFACTURING METHOD
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet