PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2144175
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP08014524.6
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
14.8.2008
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
28.9.2016
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
9 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
G06F  17/30           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Software AG
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Method for performing a bulk load into a database
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet