PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2027386
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
EP2007005121
Hakemusnumero:
Application Number:
EP07764607.3
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
11.6.2007
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
25.8.2010
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
15.12.2010
Tila:
Legal Status:
T3 EP-patentti voimaansaatettu Suomessa - Validated in Finland
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
13 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
27.6.2019
IPC-luokat:
IPC Class:
F02M  61/16           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
L'Orange GmbH
Asiamies:
Patent agent:
Seppo Laine Oy
Nimitys
Title :     
Polttomoottorien ruiskutusinjektori
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document