PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2007231
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
GB2007001313
Hakemusnumero:
Application Number:
EP07732357.4
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
10.4.2007
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
7.12.2011
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
15.3.2012
Tila:
Legal Status:
FI/EP-patentti rauennut lopullisesti - Final lapsed
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
6 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
19.4.2012
IPC-luokat:
IPC Class:
A23L   3/26           (2006.01)
A23L   2/08           (2006.01)
A23B   7/01           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Fotofresh Limited
Asiamies:
Patent agent:
LEITZINGER OY
Nimitys
Title :     
Tuotteiden käsittelymenetelmä
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet