PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP1965658
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
AU2006001737
Hakemusnumero:
Application Number:
EP06817510.8
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
17.11.2006
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
3.10.2018
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
15.1.2019
Tila:
Legal Status:
Väitekäsittely - Oppositions pending
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
14 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
11.11.2019
IPC-luokat:
IPC Class:
A23K  20/158          (2016.01)
A23K  50/80           (2016.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
Asiamies:
Patent agent:
Orsnes Patent ApS
Nimitys
Title :     
STEARIDONIHAPPOA KÄSITTÄVIÄ REHUJA VESIVILJELYYN
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document