PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP1882178
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
US2006015991
Hakemusnumero:
Application Number:
EP06769900.9
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
26.4.2006
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
7.12.2011
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
29.2.2012
Tila:
Legal Status:
T3 EP-patentti voimaansaatettu Suomessa - Validated in Finland
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
16 kpl
Vuosimaksun maksupäivä
Last annual fee paid:
11.1.2021
IPC-luokat:
IPC Class:
G01N  21/77           (2006.01)
G02B   6/25           (2006.01)
G02B   6/26           (2006.01)
G02B   6/30           (2006.01)
G02B   6/34           (2006.01)
G02B   6/42           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Egalon, Claudio Oliveira
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Parannettu kaksipuolinen, halpa, jaettu optinen kuitutunnistin korkealla spatialisella resoluutiolla
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet Julkaisu
Full Document