PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP1422436
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP02026147.5
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
25.11.2002
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
26.10.2005
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
3 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
F16F  1/10
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
CSEM Centre Suisse d`Electronique et de Microtechnique SA
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Ressort spiral de montre et son procédé de fabrication
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet