PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP2143495
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
Euro-PCT hakemus
PCT-hakemusnumero:
PCT Application Number:
ES2007070171
Hakemusnumero:
Application Number:
EP07823065.3
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
8.10.2007
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
12.12.2012
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
28.3.2013
Tila:
Legal Status:
FI/EP-patentti rauennut lopullisesti - Final lapsed
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
6 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
B02C  23/00           (2006.01)
B65F   1/16           (2006.01)
B02C  18/00           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
Pérez Santafé, Jesús
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Säiliömurskain kiinteän yhdyskuntajätteen valikoivaan keräykseen ja eri erikoissovellukset kullekin jätetyypille, sisältäen kotikäyttöön tarkoitetun säiliöjauhimen
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet